Reisvoorwaarden Mozaïek Reizen

Garantiefonds vakantiegelden

GGTO_logo_Oranje - webMozaïek Reizen is aangesloten bij de GGTO.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Klik hier voor de GGTO-Garantieregeling.

Klik hier voor de GGTO  website.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Logo Vereniging van Kleinschalige ReisorganisatiesPer 15 april 2011  is de VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties in het leven geroepen. Mozaïek Reizen heeft zich hier al snel bij aangesloten.  De vereniging biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties.
Kleinschalige reisorgansiaties nemen een aparte plek in binnen de reisbranche. We hebben het hier niet over grote touroperators, maar veelal eenmansbedrijven of vennootschappen gespecialiseerd op een bepaald gebied of activiteit en gerund door betrokken eigenaren met een schat aan ervaring die graag gedeeld wordt met de reizigers.

Klik hier voor de VvKR website.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Algemene Reisvoorwaarden Mozaïek Reizen

Mozaïek Reizen is aangesloten bij de VvKR. Wij hanteren de richtlijn voor de reisvoorwaarden, zoals die door de VvKR zijn opgesteld.

Ga hier naar onze Reisvoorwaarden.

Boekingskosten en wijzigingskosten:

Boekingskosten bedragen € 30 voor de standaardboekingen en € 100 voor maatwerkboekingen. Bij wijzigingen die doorgegeven worden, nadat de boeking definitief gemaakt is (na toezending van de factuur) brengen wij € 20 wijzigingskosten in rekening.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aanvullende reisvoorwaarden fietsvakanties Mozaïek Reizen

Risico

De ANVR zegt dat de reisorganisator verplicht is tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Een fietsvakantie in Tsjechië is in zekere zin een avontuurlijke vakantie met een zeker eigen risico. Een dergelijke vakantie vergt een zekere flexibiliteit en een open staan voor alternatieven. Het programma van de fietsreizen die wij verzorgen, kan door onverwachte en onvoorziene omstandigheden, bijv. mechanische storingen, hevige regenval en overstromingen, grens problemen, een val of plotselinge ziekte, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit is een risico dat hoort bij het type vakantie en mag dus ook redelijkerwijs als risico door de reiziger verwacht worden. Echter wij zullen wanneer een dergelijke wijziging in het programma noodzakelijk is, alles in het werk stellen om samen met de reiziger de vakantie te laten slagen met goede alternatieven.

Reisverzekering

Wij vragen van onze reizigers dat zij een goede reisverzekering hebben met dekking van ziektekosten, bagage en kosten voor repatriëring. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van letsel door een val of ziekte, uitgezonderd uiteraard opzet of grove schuld van Mozaïek Reizen of haar uitvoerende partner in Tsjechië.

Helm

Wij adviseren de reiziger – om het risico op letsel te beperken – om een helm en wielerhandschoenen te dragen. Dit is heel gangbaar in Tsjechië en ook in de omliggende landen, waar het wegdek, hoewel vaak wel geasfalteerd, niet overal glad is. Voor kinderen tot 18 jaar is het dragen van een helm verplicht in Tsjechië.

Bagagetransport

Het bagagetransport wordt dagelijks met veel zorg uitgevoerd. Een zekere beschadiging tijdens het vervoer (net zoals bij het vliegen) is echter niet altijd te voorkomen. Laat géén waardevolle spullen in uw bagage achter en zorg voor sloten op de bagage. Mozaïek Reizen en haar uitvoerende partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw bagage tijdens het vervoer. Bij verlies van een stuk bagage tijdens het vervoer bedraagt de maximale dekking € 500.

Fietshuur en verzekering huurfietsen

Indien de reiziger een fiets huurt van onze uitvoerende partner, dan houdt het huurcontract in dat de huurder verantwoordelijk is voor de fiets en alle accessoires die erbij geleverd zijn. De huurder gaat zorgvuldig met de fiets om, zet hem op slot als hij hem even alleen laat en levert hem op het eind van de reis mét alle accessoires weer netjes af in dezelfde staat als bij de start.
Eventuele beschadiging, verlies of diefstal tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. In geval van verlies of diefstal zal de huurder aansprakelijk zijn voor vervanging van de huurfiets, met een minimum van € 500 (de uitvoerende partner gebruikt uitsluitend fietsen die niet ouder zijn dan 2 jaar). Voor eventuele schade aan derden tijdens het gebruik van de huurfiets, is de huurder eveneens aansprakelijk. Tegen diefstal van een huurfiets in het buitenland kunt u zich maar bij enkele reisverzekeringen verzekeren. Controleer dit bij uw eigen verzekering voor vertrek, indien u goed verzekerd wilt zijn. Wij kunnen desgewenst zorgen voor de juiste verzekering: bij de Europeesche Verzekeringen is het mogelijk om met een Comfort of Optimaal reisverzekering met de uitbreiding “Extra Sportuitrusting” uw huurfiets te verzekeren tegen schade, verlies en diefstal. De premie bedraagt respectievelijk € 1,92 pppdag (eigen risico € 50 per gebeurtenis) en € 3,27 pppdag (geen eigen risico). Dit is excl. € 3,50 poliskosten.

Mocht er tijdens de reis iets met de fiets gebeuren, waardoor deze niet meer te gebruiken is, buiten de schuld van de reiziger om, dan zal Mozaïek Reizen en haar uitvoerende partner alles in het werk stellen om de reis toch doorgang te laten vinden, door te zorgen voor reparatie of vervanging van de fiets. Is er sprake van overmacht, d.w.z. zijn noch de reiziger, noch Mozaïek Reizen of onze uitvoerende partner aansprakelijk, dan geldt dat ieder zijn eigen schade draagt.

Reisbescheiden fietsvakanties

Wij streven ernaar om u ca. 2 – 3 weken voor vertrek de eerste reisbescheiden met de belangrijkste eerste afspraken toe te zenden. In het geval van last minute boekingen zullen de reisbescheiden zo spoedig mogelijk toegezonden worden. Met het ontvangen van deze reisbescheiden wordt de reiziger geacht op de hoogte te zijn van hetgeen in deze reisbescheiden staat.

Pretour meeting

Tijdens de pretour meeting ontmoet u uw contactpersoon ter plaatse, krijgt u de exacte routebeschrijving (in het Nederlands), het kaartmateriaal, de vouchers van de accommodaties onderweg en eventuele treintickets. Daarna worden de eventuele huurfietsen aangepast aan het lichaam van de reiziger en volgt een praktische instructie van de werking van de fietsen. Ook wordt de werking van een inbegrepen of gehuurd GPS uitgelegd.
Is iets niet duidelijk uit de reisbescheiden of uit de pretour meeting dan is er tijdens de pretour meeting de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Met de instructie gegeven tijdens de pretour meeting en met hetgeen daar verteld wordt, wordt de reiziger geacht op de hoogte te zijn van hetgeen verteld en geïnstrueerd is en wordt de reiziger geacht klaar te zijn voor het avontuur van de fietsreis. Een pretourmeeting is niet bij alle startplaatsen mogelijk. Daar waar een pretourmeeting niet mogelijk is, staat dit bij de reizen vermeld.

Instructies opvolgen

De reiziger is ten allen tijde gehouden aan het opvolgen van de instructies die Mozaïek Reizen of de uitvoerende partner geeft om een veilige reis te bevorderen.

Kaartmateriaal en/of GPS

Voor het slagen van een fietstour is het kunnen lezen en interpreteren van fietskaarten, dan wel het gebruik van een GPS, voor een juiste navigatie van groot belang. Mozaïek Reizen en de uitvoerende partner ter plaatse zijn niet aansprakelijk voor derving van vakantiegenot, voortkomend uit onvoldoende kennis van kaartlezen en/of GPS-gebruik.

Vragen?

Mocht u over bovenstaande reis- en betalingsvoorwaarden vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij willen u graag verder informeren.

Nieuwsbrief ontvangen?

 
E-mail:
Naam:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Beurzen 2020

Mozaiëk Reizen staat in 2020 op de volgende beurzen:

Nederland:
Vakantiebeurs Utrecht van do 16 t/m zo 19 januari 2020 in de Jaarbeurs Utrecht

Fiets- en Wandelbeurs van vrij 28 februari t/m zo 1 maart 2020 in de Jaarbeurs Utrecht

België:
Fiets- en Wandelbeurs op za 15 en zo 16 februari 2020 in de Flanders Expo Gent