Reisvoorwaarden

Garantiefonds vakantiegelden

GGTO_logo_Oranje - webMozaïek Reizen is aangesloten bij de GGTO.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek, maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator – als gevolg van financieel onvermogen – hier niet meer voor kan zorg dragen.

Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 7,50 per persoon in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Klik hier voor de GGTO-Garantieregeling.

Klik hier voor de GGTO website.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Logo Vereniging van Kleinschalige ReisorganisatiesPer 15 april 2011 is de VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties in het leven geroepen. Mozaïek Reizen heeft zich hier al snel bij aangesloten. De vereniging biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties.

Kleinschalige reisorganisaties nemen een aparte plek in binnen de reisbranche. We hebben het hier niet over grote touroperators, maar veelal eenmansbedrijven of vennootschappen gespecialiseerd op een bepaald gebied of activiteit en gerund door betrokken eigenaren met een schat aan ervaring die graag gedeeld wordt met de reizigers.

Klik hier voor de VvKR website.

Calamiteitenfonds

Goed geregeld op reis met het calamiteitenfonds

Mozaïek Reizen (KvK nr. 84272805) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 2,50 per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Kijk hier voor de Calamiteitenfonds garantieregeling.

Klik hier voor de website van het Calamiteitenfonds.

Algemene Reisvoorwaarden Mozaïek Reizen

Mozaïek Reizen is aangesloten bij de VvKR. Wij hanteren de richtlijn voor de reisvoorwaarden, zoals die door de VvKR zijn opgesteld.

Ga hier naar onze Reisvoorwaarden (hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden vermeld).

Boekingskosten en wijzigingskosten

Boekingskosten bedragen € 30 voor de standaardboekingen en € 100 voor specialistische maatwerkboekingen. Bij wijzigingen die doorgegeven worden, nadat de boeking definitief gemaakt is (na toezending van de factuur), brengen wij € 20 wijzigingskosten in rekening.

Aanvullende reisvoorwaarden fietsvakanties Mozaïek Reizen

Risico

De ANVR zegt dat de reisorganisator verplicht is tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Een fietsvakantie is in zekere zin een avontuurlijke vakantie met een eigen risico. Een dergelijke vakantie vergt een zekere flexibiliteit en een open staan voor alternatieven. Het programma van de fietsreizen die wij verzorgen, kan door onverwachte en onvoorziene omstandigheden, bijv. mechanische storingen, hevige regenval en overstromingen, grens problemen, een val of plotselinge ziekte, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit is een risico dat hoort bij het type vakantie en mag dus ook redelijkerwijs als risico door de reiziger verwacht worden. Echter zullen wij – wanneer een dergelijke wijziging in het programma noodzakelijk is – alles in het werk stellen om samen met de reiziger de vakantie te laten slagen met goede alternatieven.

Reisverzekering

Wij vragen van onze reizigers dat zij een goede reisverzekering hebben met dekking van ziektekosten, bagage en kosten voor repatriëring. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van letsel door een val of ziekte, uitgezonderd uiteraard opzet of grove schuld van Mozaïek Reizen of haar uitvoerende partner ter plaatse.

Helm

Wij adviseren de reiziger – om het risico op letsel te beperken – om een helm en wielerhandschoenen te dragen. Dit is heel gangbaar in de meeste Europese landen, waar het wegdek (hoewel vaak wel geasfalteerd) niet overal glad is. Voor kinderen is het in sommige landen verplicht om een fietshelm te dragen.

Bagagevervoer

Het bagagevervoer wordt dagelijks met veel zorg uitgevoerd. Een zekere beschadiging tijdens het vervoer (net zoals bij het vliegen) is echter niet altijd te voorkomen. Laat géén waardevolle spullen in uw bagage achter en zorg voor sloten op de bagage. Mozaïek Reizen en haar uitvoerende partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw bagage tijdens het vervoer. Bij verlies van een stuk bagage tijdens het vervoer wordt dit tot een bepaald bedrag gedekt. De maximale dekking verschilt per lokale partner.

Fietshuur en verzekering huurfietsen

Indien de reiziger een fiets huurt van onze uitvoerende partner, dan houdt het huurcontract in dat de huurder verantwoordelijk is voor de fiets en alle accessoires die erbij geleverd zijn. De huurder gaat zorgvuldig met de fiets om, zet hem op slot als hij hem even alleen laat en levert hem op het eind van de reis mét alle accessoires weer netjes af in dezelfde staat als bij de start.

Bij sommige fietsreizen zit er standaard een huurfietsverzekering inbegrepen bij het huren van een huurfiets. Bij andere fietsreizen niet. Wij adviseren u om in zo’n geval een huurfietsverzekering erbij af te sluiten. Eventuele beschadiging, verlies of diefstal tijdens de huurperiode zijn anders voor rekening van de huurder.

Tegen diefstal van een huurfiets in het buitenland kunt u zich maar bij enkele reisverzekeringen verzekeren. Controleer dit bij uw eigen verzekering voor vertrek. Wij kunnen desgewenst zorgen voor de juiste verzekering, hiervoor werken wij samen met de Europeesche Verzekeringen. Uw huurfiets is dan verzekerd tegen schade, verlies en diefstal. De premie bedraagt respectievelijk € 1,92 pppdag (eigen risico € 50 per gebeurtenis) en € 3,27 pppdag (geen eigen risico). Dit is excl. € 3,50 poliskosten.

Mocht er tijdens de reis iets met de fiets gebeuren, waardoor deze niet meer te gebruiken is, buiten de schuld van de reiziger om, dan zal Mozaïek Reizen en haar uitvoerende partner alles in het werk stellen om de reis toch doorgang te laten vinden, door te zorgen voor reparatie of vervanging van de fiets. Is er sprake van overmacht, d.w.z. zijn noch de reiziger, noch Mozaïek Reizen of onze uitvoerende partner aansprakelijk, dan geldt dat ieder zijn eigen schade draagt.

Reisbescheiden fietsvakanties

Wij streven ernaar om u ca. 4 weken voor vertrek de reisbescheiden toe te zenden. In het geval van last minute boekingen zullen de reisbescheiden zo spoedig mogelijk toegezonden worden. Met het ontvangen van deze reisbescheiden wordt de reiziger geacht op de hoogte te zijn van hetgeen in deze reisbescheiden staat.

Bij een groot deel van onze fietsvakanties ontvangt u het tweede deel van de reisbescheiden ter plaatse.

Instructies opvolgen

De reiziger is ten allen tijde gehouden aan het opvolgen van de instructies die Mozaïek Reizen of de uitvoerende partner geeft om een veilige reis te bevorderen.

Kaartmateriaal en/of GPS

Voor het slagen van een fietsreis is het kunnen lezen en interpreteren van fietskaarten, dan wel het gebruik van een GPS, voor een juiste navigatie van groot belang. Mozaïek Reizen en de uitvoerende partner ter plaatse zijn niet aansprakelijk voor derving van vakantiegenot, voortkomend uit onvoldoende kennis van kaartlezen en/of GPS-gebruik.

Vragen?

Mocht u over bovenstaande reisvoorwaarden vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij willen u graag verder informeren.